آخرین خبر ها

Tag

قوه قضاییه

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

قوه قضاییه

واقعاً نداریم؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه گفته است که در ایران “واقعاً زندانی سیاسی نداریم.” صر‌ف‌نظر از مناقشاتی که در […]