آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ماکیاوللی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ماکیاوللی

نیکولو ماکیاوللی، راهگشای اندیشه‌ی سیاسی مدرن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
هیچ متفکری در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی به اندازه‌ی نیکولو ماکیاوللی (که در فارسی نامش به صورت ماکیاولی هم نوشته می‌شود) مناقشه‌برانگیز نبوده است. مخالفان او […]