آخرین خبر ها

Tag

مشکلات زندانیان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مشکلات زندانیان

نگاهی از درون به مشکلات بی شمار زنان محبوس در زندان قرچک ورامین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
خبرگزاری هرانا – زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای یازده بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به […]