آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

مفهوم تاریخ

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مفهوم تاریخ

بازگشت به کدام حقیقت؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کتاب بازاندیشی تاریخ (به انگلیسی: Re-thinking History) نوشتهٴ کیت جنکینز با ترجمهٴ حسینعلی نوذری در پائیز ۱۳۸۷ توسط انتشارات آگه به‌چاپ رسید. این کتاب برای […]