آخرین خبر ها

Tag

مفهوم فلسفی بخشودن

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مفهوم فلسفی بخشودن

Fallback image

آیا بخشودن شفابخش است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بخشودن مفهومی فلسفی است چرا که فلسفه از آن به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی یاد می‌کند. با این حال این مفهوم در دهه‌های اخیر […]