آخرین خبر ها

Tag

مهاجران افغان در ايران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مهاجران افغان در ايران

Fallback image

قابی که رنج زن مهاجر افغانستانی را روایت می‌کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۲ اسفند ۱۳۹۷ عکس: حدیث فقیری کارگران مهاجر افغانستانی در ایران، به‌ویژه زنان مهاجر، به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر در جغرافیای ایران، در شرایطی غیرانسانی […]