آخرین خبر ها

Tag

مهاجران افغان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مهاجران افغان

Fallback image

شرح نان و شکنجه – از زندگی شهروندان افغانستانی در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
سر و صورتش با آرد پوشانده شده است. مژه‌هایش زیر غبار سنگینی از آرد گندم و رطوبت چشمها حالت عجیبی پیدا کرده است. اگر یک […]