آخرین خبر ها

Tag

مهدی حمیدی شفیق

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مهدی حمیدی شفیق

Fallback image

نسل معترض؛ نگاهی گذرا به ماهیت و کارکرد جنبش دانشجویی/ مهدی حمیدی شفیق

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح – با پایان جنگ جهانی دوم، رویاهای روشنفکران عمدتا چپ برای تحقق سوسیالیسم در سطح جهانی به خاموشی می گراید. آن ها […]