آخرین خبر ها

Tag

مهرگان ادب

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

مهرگان ادب

Fallback image

دعوت جایزه مهرگان از نویسندگان ادبیات تبعید و مهاجرت برای شرکت در «جایزه مهرگان ادب خارج از ایران»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۶ دی ۱۳۹۷ دعوت جایزه مهرگان از نویسندگان ادبیات تبعید و مهاجرت برای شرکت در «جایزه مهرگان ادب خارج از ایران» جایزه مهرگان قدیمى‌ترین جایزه […]