آخرین خبر ها

Tag

ناامنی در افغانستان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ناامنی در افغانستان

Fallback image

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۹ دی ۱۳۹۷ گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در افغانستان، روز شنبه ۲۹ دی […]