آخرین خبر ها

Tag

نابرابری اقتصادی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نابرابری اقتصادی

Fallback image

تشدید نابرابری اقتصادی در ایران: سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه فقرا را فقیرتر کرد؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
افزایش دوباره نرخ تورم پس از یک دوره کاهشی و کاهش ارزش ریال، سطح واقعی دستمزد و قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده است. برآورد […]