آخرین خبر ها

Tag

نامه به رهبر جمهوری اسلامی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نامه به رهبر جمهوری اسلامی

۱۸ سال زندان برای سه معترض دی ۹۶ در اراک

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دادگاه تجدید نظر حکم ۱۰ سال زندان برای محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را تایید کرد. دو متهم دیگر که به همراه […]