آخرین خبر ها

Tag

ناموس پرستی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ناموس پرستی

Fallback image

در نقد جامعه‌ی ناموسی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامیرایی یا بی‌نهایت‌بار مُردن                                               می‌خواهی به دست آوری؟ پس باید از «از دست ‌دادن» واهمه نداشته باشی. می‌خواهی بیش‌تر به دست‌آوری؟ پس باید از دست […]