آخرین خبر ها

Tag

نرخ خشونت خانگی در ایران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نرخ خشونت خانگی در ایران

Fallback image

یک روانپزشک: ۲۳ درصد ایرانیان تجربه خشونت خانگی دارند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ یک روانپزشک: ۲۳ درصد ایرانیان تجربه خشونت خانگی دارند به گفته احمدعلی نوربالا، روانپزشک در ایران ۲۳ درصد مردم ایران تجربه خشونت […]