آخرین خبر ها

Tag

نشانه‌ی اضافه

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نشانه‌ی اضافه

Fallback image

در ضرورتِ نوشتنِ نشانه‌یِ اضافه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   «خط برای خوانده شدن اختراع شده و کمالِ زیبایی و جمالش این است که در کمالِ آسانی خوانده شود.» […]