آخرین خبر ها

Tag

نظام شاهنشاهی ایران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نظام شاهنشاهی ایران

Fallback image

گفت‌‌و‌گو با حسن یوسفی اشکوری: انقلاب ۵۷ “اسلامی” نبود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
حسن یوسفی اشکوری ستم و خشونت نظام‌مند در چهاردهه حکومت‌داری جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ باعث شده است که انتقاد از این حکومت مستقیماً به […]