آخرین خبر ها

Tag

نظریه زمین صاف

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نظریه زمین صاف

Fallback image

زمین تخت گرایان پدیده ماه گرفتگی کامل را چگونه توجیه می‌کنند؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماه گرفتگی کامل یکی از اتفاقاتی است که تئوری عجیب و غیرعلمی تخت بودن زمین را زیر سوال می‌برد؛ با این وجود طرفداران نظریه زمین […]