آخرین خبر ها

Tag

نقش ایران در بازسازی سوریه

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نقش ایران در بازسازی سوریه

بحران سوخت رابطه دمشق با تهران را تحت تأثیر قرار داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دولت سوریه با شدیدترین بحران سوخت در این کشور پس از شروع جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ رو به رو شده است. با تحریم نفت […]

کمبود سوخت در سوریه به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
سوریه هشت سال است که زیر تحریم است. اکنون تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز به مشکلات این کشور افزوده و در مناطق تحت کنترل رژیم […]

Fallback image

ایران و سوریه بر سر توسعه روابط اقتصادی و بانکی توافق کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اسحاق جهانگیری به‌همراه یک هیئت دولتی و بازرگانی برای یک سفر دو روزه به سوریه رفته است تا درباره بازسازی این کشور با مقامات سوری […]