آخرین خبر ها

Tag

نقض حقوق اقلیت ها در ایران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نقض حقوق اقلیت ها در ایران

Fallback image

پیامبرانِ بی‌سلاحِ ایرانی در تاکستانِ خداوند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دروغ‌پردازی پیرامونِ اقلیت‌ها به ویژه پیرامونِ بی‌خطرترینِ آن‌ها امری بسیار شناخته‌شده در جهان است اما مگر بی‌خطرترین همان خطرناک‌ترین نیست؟ اقلیت‌ها باید چون بز عزازیل […]