آخرین خبر ها

Tag

نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی بغداد

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی بغداد

Fallback image

حضور بیش از ۶۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی بغداد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بیش از ۶۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی بغداد حضور دارند. عربستان سعودی در آخرین لحظات از شرکت در این نمایشگاه انصراف داده است. […]