آخرین خبر ها

Tag

نمایشگاه خودرو تهران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نمایشگاه خودرو تهران

Fallback image

ساینا برقی در نمایشگاه خودرو تهران به نمایش گذاشته شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ساینا برقی (Saina EV) به عنوان اولین خودرو برقی سایپا در نمایشگاه خودرو تهران 97 به نمایش گذاشته شد. در ادامه با مشخصات و امکانات […]