آخرین خبر ها

Tag

نور خورشید

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نور خورشید

Fallback image

زمین تخت گرایان چگونه اعتدال بهاری و پاییزی را توجیه می‌کنند؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
هستند افرادی که کروی بودن زمین را یک تئوری توطئه می‌دانند و به تخت بودن آن باور دارند. اما وقوع پدیده‌ اعتدال بهاری یا پاییزی، […]