آخرین خبر ها

Tag

نپتون

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نپتون

Fallback image

آیا چیزی غیر از سیاره نهم در حاشیه منظومه شمسی پنهان است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
جایی در ورای مدار نپتون و ناحیه بیرونی منظومه شمسی، اتفاق عجیبی در جریان است. چندین جرم فضایی به گونه‌ای متفاوت از سایر اجرام، در […]