آخرین خبر ها

Tag

نکته ها

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نکته ها

Fallback image

واقعیت‌هایی از داخل ایران| بیشترین و کمترین تورم در کدام استان‌ها است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بیشترین و کمترین تورم در کدام استان‌ها است بر اساس آمارهای مرکز آمار بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان ۲۱.۹ و کمترین […]