آخرین خبر ها

Tag

نیروگاه خورشیدی فضایی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

نیروگاه خورشیدی فضایی

Fallback image

چین به دنبال تحقق رویای نیروگاه خورشیدی فضایی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
یک نیروگاه خورشیدی برای تولید برق را در فضا تصور کنید: نیروگاهی که همیشه زیر آفتاب سوزان خواهد بود، ابرها و غروب خورشید از تولیدش […]