آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هارولد بلوم

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هارولد بلوم

اضطراب و لذت: یادی از هارولد بلوم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در معرفی هارولد بلوم هارولد بلوم (۱۹٣۰-۲۰۱۹) را شاید بتوان شناخته شده‌ترین منتقد ادبی آمریکای معاصر نامید. در حالیکه دیگر منتقدان ادبی را در آمریکا […]

هارولد بلوم و نقد ادبی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
امروز از نقد ادبی چه باقی مانده است؟ آن نقد ادبی که پس از جنگ دوم در سرزمین‌های انگلیسی زبان شکل گرفت و تبدیل به […]