آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هدفمندی یارانه ها

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هدفمندی یارانه ها

حق غذا در قانون هدفمند کردن یارانه ها/ محمد مقیمی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح – تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند آزادی شهروندان در کسب و کار و امور اقتصادی است و به طور اصولی […]