آخرین خبر ها

Tag

هزینه سبد معیشت کارگری

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هزینه سبد معیشت کارگری

Fallback image

«می‌خواهند تعیین دستمزد کمترین هزینه را برایشان داشته باشد»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 اسفند ماه است و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده. در روزهای پایانی اسفند، کارگران هنوز نمی‌دانند مزدشان در سال آینده […]