آخرین خبر ها

Tag

هوگو چاوز

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هوگو چاوز

Fallback image

بحران مشروعیت – ونزوئلا و ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 آنچه به ویژه رخدادهای ونزوئلا را برای ما جالب و درس‌آموز می‌کند، موضوع بحران مشروعیت است که به شکل‌های مختلف بروز می‌کند، همچنین پیامدهای مختلفی […]