آخرین خبر ها

Tag

هویت جنسیتی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هویت جنسیتی

Fallback image

جودیت باتلر: واکنش علیه «ایدئولوژی جنسیتی» باید متوقف شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در این مقاله که در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ در «نیواستیتمن» منتشر شده، جودیت باتلر نگاه هراسان محافظه‌کاران مذهبی کلیسای کاتولیک از جمله شخص پاپ […]