آخرین خبر ها

Tag

هپکو

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

هپکو

Fallback image

آلومرول: نوعی از سرکوب مزدی به نام مرخصی اجباری

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اراک. به تازگی در گزارشی درباره کارخانه هپکو گفتیم که حال و روز کارگران خوب نیست. اما کارخانه­‌ی “آلومرول نوین”، در مقایسه، اوضاع فاجعه باری […]

Fallback image

هپکو و کارگران زخم‌خورده‌اش – گزارشی اجمالی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از هپکو خبرهای خوبی نمی‌رسد. کارگران در انتظار دستمزد پایان ماه هستند، در حالی که مدیران جدید از به ازای رنج آنها زندگی لوکسی را […]