آخرین خبر ها

Tag

والتر اشتفن

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

والتر اشتفن

Fallback image

دلقک‌های بدون مرز در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
چگونه می‌توان فرای تفاوت‌های فرهنگی، مرزهای مریی و نامریی میان انسان‌ها را از میان برداشت؟ با تقسیم شادی، نشاط، خنده، مزاح و شوخ‌طبعی. این پیام، […]