آخرین خبر ها

Tag

واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان

Fallback image

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اعتراض به واگذاری این مجتمع به شرکت شیرین عسل تجمع کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۴ دی ۱۳۹۷ کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اعتراض به واگذاری این مجتمع به شرکت شیرین عسل تجمع کردند بیش از […]