آخرین خبر ها

Tag

ولی آرین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ولی آرین

کمپین خط سرخ من در پیوند با صلح؛ امیدی در ناامیدی زنان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
صلح آرزوی دیرینه هر افغان است. پدیده‌ای که سال‌هاست راه گم شده‌اش را برای ثبات در افغانستان باز نیافته است. اکنون صلح با طالبان، برای […]

آزادی رسانه‌ها در افغانستان، دست‌آوردهای ۱۸ سال پس از طالبان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۱۸ سال راه پر خم وپیچ آزادی رسانه‌ها در افغانستان. شاید این زمانِ کوتاهی است برای رسیدن به یک مرحله درخشش رسانه‌ای و آزادی بیان، […]

طالبان، زیر ذره‌بین زنان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از شش ماه پیش که گفت‌وگوها میان آمریکاییان و طالبان به گونه مستقیم آغاز شده، امیدها و نگرانی‌ها نیز در میان مردمان افغانستان پدید آمده‌اند. […]

Fallback image

۸مارس: زنان افغان، زیر سایه بیم و امید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
روز جهانی زنان، درست در اوضاعی فرا می‌رسد که زنان افغان، با دغدغه‌ صلح و ترس از دست رفتن ارزش‌های نسبی و پرهزینه در افغانستان […]

Fallback image

زنان افغان: اعتماد بی‌جا بر طالبان خطاست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان، بر هر مسآله دیگری در افغانستان سایه‌ افکنده است. گفت‌وگوهایی که اگر به نتیجه برسد، افغانستان شاهد پایان درازترین و […]

Fallback image

ازدواج کودکان در افغانستان: دختری در بطن مادر، نامزد پسر ۱۱ ساله

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شامگاهِ یک زمستان در دهکده‌ای درهلمند، جشن و پایکوبی به رسم سنتی برپا می‌شود. در دهکده‌ای که فرهنگ‌های دیرینه و سنت‌های به جا مانده از […]

Fallback image

آموزش دختران در افغانستان، اسیر سنت‌های ناپسند و شرایط

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دختران در افغانستان، با گذر از دشواری‌های شرایط و سنت‌های ناپسند، دریچه‌های روشنی را برای شکوفایی در عرصه آموزش گشوده‌اند. آنها راه‌ درازی را پیموده‌اند […]

Fallback image

سهم زنان در تجارت و بهبود اقتصاد افغانستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در ۱۷ سال پسین، افغانستان بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های زنان بوده است. زنان زیادی پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، وارد فعالیت‌های بزرگ […]

Fallback image

نقش زنان در حکومت‌داری در افغانستان: حضور نمادین یا سازنده؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در سال‌های پسین، زنان نقش چشمگیری در حکومت‌داری در افغانستان داشته‌اند. میزان مشارکت زنان در چهار سال حکومت وحدت ملی اما بیشتر شده است. زنان […]