آخرین خبر ها

Tag

ولی آرین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ولی آرین

استراتژی تهدید طالبان؛ سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران زن با میل تفنگ

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دورتر از کابل پایتخت افغانستان، رسانه‌های محلی در این کشور، روزگار خوبی ندارند. خطرها و تهدیدهای گروه‌های هراس‌افکن به ویژه طالبان، هر آن دامن‌گیر این […]

ادعای ترویج فساد و فحشا در ارگ، رسوایی بزرگ دولت افغانستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این روزها اتهام‌های سنگینی بر زنان دولت افغانستان بسته شده است. اتهام‌هایی بر نزدیکان اشرف غنی، مبنی براین که آنان در پی ترویج فساد و […]

کمپین خط سرخ من در پیوند با صلح؛ امیدی در ناامیدی زنان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
صلح آرزوی دیرینه هر افغان است. پدیده‌ای که سال‌هاست راه گم شده‌اش را برای ثبات در افغانستان باز نیافته است. اکنون صلح با طالبان، برای […]

آزادی رسانه‌ها در افغانستان، دست‌آوردهای ۱۸ سال پس از طالبان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۱۸ سال راه پر خم وپیچ آزادی رسانه‌ها در افغانستان. شاید این زمانِ کوتاهی است برای رسیدن به یک مرحله درخشش رسانه‌ای و آزادی بیان، […]

طالبان، زیر ذره‌بین زنان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از شش ماه پیش که گفت‌وگوها میان آمریکاییان و طالبان به گونه مستقیم آغاز شده، امیدها و نگرانی‌ها نیز در میان مردمان افغانستان پدید آمده‌اند. […]

Fallback image

۸مارس: زنان افغان، زیر سایه بیم و امید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
روز جهانی زنان، درست در اوضاعی فرا می‌رسد که زنان افغان، با دغدغه‌ صلح و ترس از دست رفتن ارزش‌های نسبی و پرهزینه در افغانستان […]

Fallback image

زنان افغان: اعتماد بی‌جا بر طالبان خطاست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان، بر هر مسآله دیگری در افغانستان سایه‌ افکنده است. گفت‌وگوهایی که اگر به نتیجه برسد، افغانستان شاهد پایان درازترین و […]

Fallback image

ازدواج کودکان در افغانستان: دختری در بطن مادر، نامزد پسر ۱۱ ساله

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شامگاهِ یک زمستان در دهکده‌ای درهلمند، جشن و پایکوبی به رسم سنتی برپا می‌شود. در دهکده‌ای که فرهنگ‌های دیرینه و سنت‌های به جا مانده از […]