آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ویدیو

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ویدیو

مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اظهارات شجاعانه یکی از نمایندگان کارگران کارخانه آذرآب اراک به وزیرکار: مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد و اکنون کنار دزد […]