آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ویرایش ژنتیکی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ویرایش ژنتیکی

طول عمر کرم ها با تغییرات ژنتیکی 5 برابر می‌شود!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که با به کار بستن برخی تکنیک‌های ساده مهندسی ژنتیک می‌توان طول عمر کرم ها را 5 برابر کرد؛ تغییری […]