آخرین خبر ها

Tag

کاوشگر چینی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

کاوشگر چینی

Fallback image

کاوشگر چینی بر نیمه تاریک ماه فرود آمد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
یک کاوشکر چینی پنجشنبه ۳ ژانویه/ ۱۲ دی بر سطح نیمه تاریک ماه فرود آمد. این نخستین بار است که یک ساخته دست انسان به […]